زرمبش | زرمبش

حمله افراد مسلح به ارتش پاکستان در مند

حمله افراد مسلح به ارتش پاکستان در مند

FEB

20
20 / 02 / 2023 بلوچستان شرقی 157

کیچ: افراد مسلح به یک برجک ارتش پاکستان واقع در بخش مند شهرستان کیچ حمله کرده اند.


حمله مذکور بر یک برجک ارتش اشغالگر واقع در جایی موسوم به مولَد (مولَڈ) از توابع کوه شیراز در مند صورت گرفته است. گمان می رود که در این حمله نیروهای اشغالگر متحمل خسارات جانی شده اند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.


منبع: گزارشگر | عکس: بایگانی