زرمبش | زرمبش

یکی از اهالی گیشکور پس از چهار روز شکنجه به دست ارتش پاکستان جان باخت

یکی از اهالی گیشکور پس از چهار روز شکنجه به دست ارتش پاکستان جان باخت

FEB

17
17 / 02 / 2023 اجساد مثله شده 114

آواران: شخصی با هویت دادبخش فرزند مسکان ساکن منطقه گیشکور واقع در شهرستان آواران پس از شکنجه به دست ارتش پاکستان جان باخته است.


طبق پانک، سازمان حقوق بشر حزب جنبش ملی بلوچ (بی اِن اِم)، دادبخش چهار روز متوالی زیر شکنجه ارتش پاکستان بوده است و امروز پس از شکنجه شدن در پایگاه نظامی ارتش اشغالگر در گیشکور، در راه خانه جان باخته است.


ارتش اشغالگر چندین روز است که اهالی گیشکور را مجبور به کار برای ساخت و ساز در پایگاه نظامی اش واقع در آنجا کرده است، ارتش روزانه از مردم آنجا به زور کار می کشد و در صورت انکار مردم آنها را شکنجه می کند.


#BalochistanCrisis


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر