زرمبش | زرمبش

ارتش پاکستان چهار عضو یک خانواده را از گچک به اجبار مفقود کرد

ارتش پاکستان چهار عضو یک خانواده را از گچک به اجبار مفقود کرد

FEB

17
17 / 02 / 2023 مفقودی اجباری 39

پنجگور: ارتش پاکستان چهار عضو یک خانواده را پس از دستگیری از منطقه گچک واقع در شهرستان پنجگور به اجبار مفقود کرده است. طبق گزارشگر زرمبش، ارتش اشغالگر روز گذشته اهالی روستای گچک کلری را به پایگاه خود واقع در کهن احضار کرده و پس از ضرب و شتم بقیه افراد را آزاد کرده اما پیرمردی با هویت جنگیان فرزند مزار، دو فرزند وی به نام های وحید و نصیب و داماد وی با هویت منظور فرزند دادکریم را به اسارت گرفته است.


طبق منابع خانواده مذکور همواره مورد ستم ارتش پاکستان بوده است، این چهار نفر قبل از این نیز توسط ارتش اشغالگر به اجبار مفقود شده اند.


خانواده مذکور در اصل ساکن روستای گیرو واقع در گچک بوده که در سال ۲۰۲۰ میلادی توسط ارتش پاکستان کوچ اجباری داده شده است. علاوه بر این خانواده در بلوچستان هزاران خانواده دیگر نیز از جنایات ارتش پاکستان‌مجبور به کوچ و ترک زمین های اجدادی اشان شده اند.


#BalochistanCrisis


منبع: زرمبش | عکس: زرمبش