زرمبش | زرمبش

رشیده از اسارت اجباری ارتش پاکستان آزاد شده اما همسرش همچنان در اسارت اجباری به سر می برد

رشیده از اسارت اجباری ارتش پاکستان آزاد شده اما همسرش همچنان در اسارت اجباری به سر می برد

FEB

14
14 / 02 / 2023 مفقودی اجباری 104

شال (کویته): خانم رشیده زهری که در تاریخ سوم فوریه به همراه همسر، فرزند طفل و مادر شوهرش توسط ارتش پاکستان و سازمان های اطلاعاتی وابسته به آن به اجبار مفقود شده بود، از اسارت اجباری آنان آزاد شده است. لازم به ذکر است که مادر شوهر و فرزند طفل رشیده پس از چند روز مفقودی اجباری آزاد شده بودند و امروز خود رشیده نیز پس از واکنش شدید مردم بلوچستان با اعتراض بر علیه این جنایت نیروهای پاکستانی آزاد شده است اما همسرش محمدرحیم زهری تاکنون در اسارت اجباری به سر می برد.


پانک، سازمان حقوق بشر حزب جنبش ملی بلوچ (بی اِن اِم) نیز در توئیتی آزادی رشیده بلوچ را تائید و عنوان کرده است که همسر خانم زهری تاکنون در قید ارتش و سازمان های اطلاعاتی پاکستان به سر می برد.


منبع: گزارشگر ستادی | عکس: بایگانی