زرمبش | زرمبش

در تظاهرات ها بر علیه مفقودی اجباری رشیده خانم شرکت کنید - خانواده رشیده

در تظاهرات ها بر علیه مفقودی اجباری رشیده خانم شرکت کنید - خانواده رشیده

FEB

11
11 / 02 / 2023 مفقودی اجباری 62

شال (کویته): خانواده رشیده زهری، خانمی که در تاریخ سوم فوریه به همراه همسرش پس از دستگیری از شال توسط ماموران سازمان های اطلاعاتی پاکستان به اجبار مفقود شده است در بیانیه ای از مردم بلوچستان درخواست کرده است که در تظاهرات هایی که فردا در تربت و ھب چوکی و در تاریخ چهاردهم فوریه در شال بر علیه مفقودی اجباری خانواده زهری برگزار خواهند شد، شرکت کنند. لازم به ذکر است که سازمان های اطلاعاتی پاکستان در تاریخ سوم فوریه علاوه بر رشیده و همسرش محمدرحیم زهری فرزند طفل آنها و مادر شوهر رشیده را نیز پس از دستگیری از شال به اجبار مفقود کرده بودند که پس از آن فرزند طفل وی و مادر شوهرش آزاد شدند اما خود رشیده و همسرش محمد رحیم تاکنون در اسارت اجباری سازمان های اطلاعاتی پاکستان به سر می برند.


خانواده زهری در بیانیه ای از مردم درخواست کرده است که با استفاده از هشتگ #SaveZehriFamily در شبکه های اجتماعی و با شرکت در تظاهرات های تربت و ھب چوکی که قرار است روز یکشنبه (فردا) و با شرکت در تظاهرات شال (کویته) که قرار است در تاریخ چهاردهم فوریه انجام شود، صدای خود را بر علیه این جنایت غیرانسانی بلند کنند.


منبع: خانواده زهری | عکس: شبکه های اجتماعی