زرمبش | زرمبش

حمله افراد مسلح به ارتش پاکستان در زامران

حمله افراد مسلح به ارتش پاکستان در زامران

FEB

18
18 / 02 / 2023 بلوچستان شرقی 31

کیچ: افراد مسلح به یک برجک ارتش پاکستان واقع در منطقه زامران حمله کرده اند.


بر اساس گزارشات، افراد مسلح ۱۴:۳۰ دقیقه امروز با استفاده تفنگ تک تیرانداز به یک برجک ارتش اشغالگر واقع در ازگندی کور (رودخانه) از توابع زامران در شهرستان کیچ حمله کرده اند. مسئولیت این حمله که گمان می رود در آن نیروهای اشغالگر متحمل خسارات جانی شده اند را تاکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر