زرمبش | زرمبش

۴ هزار و هفتصد و هشتاد و سومین روز کمپ اعتراضی وی بی ام پی

۴ هزار و هفتصد و هشتاد و سومین روز کمپ اعتراضی وی بی ام پی

OCT

07
07 / 10 / 2022 وی بی ایم پی 124

شال (کویته): کمپ اعتراضی و اعتصاب غذای سازمان صدای مفقودین بلوچ (وی بی اِم پی) برای شهدا و آزادی مفقودین اجباری بلوچ در ۴ هزار و هفتصد و هشتاد و سومین روزش در شال، شهر مرکزی بلوچستان اشغالی برپا بوده است.


در این روز افراد زیادی از اقشار مختلف جامعه از جمله ماما عظیم بلوچ، دبیرکل سازمان دانشجویان بلوچ "مینگل" (بی اِس او مینگل)، شمبه کریم، عضو کمیته مرکزی این سازمان، اسرار و حاجی زکریا به این کمپ اعتراضی آمده و ابراز همبستگی کردند.


ماما قدیر بلوچ، نایب رئیس سازمان وی بی ام پی در گفت و گو هایش با هیئت ها گفت که ایجاد کمیسیون‌ ها و کمیته‌هایی به اصطلاح برای آزادی مفقودین اجباری توسط رژیم پاکستان، در حقیقت یک تظاهر است تا آنها بتوانند همدردی مردم بلوچ را به دست آورند اما اینگونه آنها نمی توانند نفرتی که در دل ملت بلوچ برای این کشور شکل گرفته را کاهش دهند.


وی گفت که تمامی نهادهای به اصطلاح مجری قانون رژیم پاکستان از جمله سازمان به اصطلاح مبارزه با تروریسم پلیس پاکستان (سی تی دی) و سپاه مرزی ارتش (اِف سی) مستقیماً در نسل کشی ملت بلوچ دخالت دارند که شواهد آن بارها به منصه ظهور رسیده است و باید جلوی آنها گرفته شود.


ماما گفت تا زمانی که رژیم پاکستان در سطح بین المللی بازخواست نشود این زنجیره مفقودی اجباری و قتل غیرقانونی افراد بدین شکل ادامه خواهد داشت.


وی با بیان اینکه دشمن اشغالگر و شریکانش می خواهند با نسل کشی ملت بلوچ سرزمین و منابع آنها را کاملاً تصرف کنند، گفت که ما با تلاش و مبارزه خود چهره واقعی آنها را برای جهانیان فاش خواهیم کرد.


ماما قدیر بلوچ گفت که ما خواستار حق یک زندگی آبرومندانه برای ملت بلوچ در سرزمین خودش هستیم.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: ماما قدیر بلوچ