زرمبش | زرمبش

۴ هزار و هفتصد و شصت و هفتمین روز کمپ اعتراضی وی بی ام پی

۴ هزار و هفتصد و شصت و هفتمین روز کمپ اعتراضی وی بی ام پی

SEP

21
21 / 09 / 2022 وی بی ایم پی 86

شال (کویته): کمپ اعتراضی و اعتصاب غذای سازمان صدای مفقودین بلوچ (وی بی اِم پی) برای شهدا و آزادی مفقودین اجباری در ۴ هزار و هفتصد و شصت و هفتمین روزش در شال، شهر مرکزی بلوچستان اشغالی برپا بوده است.


در این روز افراد زیادی از جمله جمعی از فعالان سیاسی نوشکی به شمول امیر محمد و داد محمد به این کمپ اعتراضی آمده و ابراز همبستگی کردند.


ماما قدیر بلوچ، نایب رئیس سازمان وی بی ام پی در گفت و گو با هیئت ها گفت ھرچقدر که مقاومت مردم بلوچ تشدید شود رژیم اشغالگر جنایاتش را بیشتر می کند، امروز مقاومت علیه ظلم های ۷۳ ساله رژیم اشغالگر به هر خانه بلوچ رسیده است و در طول این سفر سیاسی هزاران فعال به شهادت رسیده و هزاران فعال دیگر به اجبار مفقود شده و در سلول های شکنجه ارتش پاکستان به سر می برند و زنجیره به شهادت رساندن و مفقود کردن اجباری فعالان سیاسی توسط ارتش و سازمان های اطلاعاتی پاکستان تا به امروز ادامه دارد.


وی گفت که ارتش و سازمان های اطلاعاتی پاکستان در پاسخ به مقاومت مردم بلوچ علیه جنایات، خانه هزاران فعال سیاسی را پس از غارت به آتش کشیده اند، زنان و کودکان نیز مورد ظلم واقع شده اند و گزارش همه این جنایات نزد سازمان وی بی ام پی محفوظ است.


ماما گفت که جنایات رژیم اشغالگر روز به روز شدیدتر می شود، اشغالگر برای دوام به استعمار خود بر سرزمین ملت بلوچ مردم را کوچ اجباری می دهد و در صورت انکار آنها را به اجبار مفقود کرده و یا به شهادت می رساند اما با این وجود از مقاومت فرزندان این سرزمین کاسته نشده است.


وی در پایان گفت که مقاومت برای حفاظت از ننگ و آزادی مفقودین اجباری وظیفه همه اقشار می باشد.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: ماما قدیر بلوچ