زرمبش | زرمبش

این نتیجه فداکاری شهدا است که ملت بلوچ در مقابل اشغالگر از خود مقاومت نشان می دهد - ماما قدیر بلوچ

این نتیجه فداکاری شهدا است که ملت بلوچ در مقابل اشغالگر از خود مقاومت نشان می دهد - ماما قدیر بلوچ

SEP

08
08 / 09 / 2022 وی بی ایم پی 155

شال (کویته): کمپ اعتراضی و اعتصاب غذای سازمان صدای مفقودین بلوچ (وی بی اِم پی) برای شهدا و آزادی مفقودین اجباری در ۴ هزار و هفتصد و پنجاه و چهارمین روزش در شال، شهر مرکزی بلوچستان اشغالی برپا بوده است.


در این روز افراد زیادی از جمله منیزه جهانگیر، نویسنده و خبرنگار معروف و چند نفر از فعالان اجتماعی دالبندن به شمول عزیز احمد و محمد نواز به این کمپ اعتراضی آمده و ابراز همبستگی کردند.


ماما قدیر بلوچ، نایب رئیس سازمان وی بی ام پی در گفت و گو با هیئت ها گفت که رژیم پاکستان کسانی را مورد هدف قرار می دهد که بجای منافع شخصی به منافع ملی بیاندیشند، رژیم سیاست هایی را بکار می گیرد تا مردم فقط به فکر منافع شخصی خود و نسبت به مردم اطراف خود بی توجه باشند.


وی گفت که ملت بلوچ در حال مبارزه مسالمت آمیز و فداکاری است و از سوی دیگر ارتش پاکستان و سازمان های اطلاعاتی پاکستان مشغول مفقود کردن اجباری افراد هستند، سرزمین بلوچ ها برایشان تنگ شده است، مرزها را بسته اند و مردم این سمت نمی توانند به آن سمت بروند، کار و کاسبی مردم بلوچ از آنها گرفته شده است، مردم ساحل نشین بلوچ از تشنگی رنج می برند و از سوی دیگر خرید و فروش مشروبات الکی و مواد مخدر توسط سازمان های اطلاعاتی پاکستان عام شده است.


ماما گفت که فرزندان بلوچ برای آزادی عزیزان به اجبار مفقود شده خود فداکاری کرده اند و این نتیجه فداکاری شهداست که ملت بلوچ در مقابل اشغالگر از خود مقاومت نشان می دهد، دشمن هر چند ظلم کند نفرت مردم از رژیم به همان اندازه بیشتر خواهد شد و زمانی که نفرت به حد قابل توجهی برسد دیگر جایی برای ترس باقی نخواهد ماند.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: ماما قدیر بلوچ