زرمبش | زرمبش

۴ هزار و هفتصد و سی و هشتمین روز کمپ اعتراضی وی بی ام پی

۴ هزار و هفتصد و سی و هشتمین روز کمپ اعتراضی وی بی ام پی

AUG

23
23 / 08 / 2022 وی بی ایم پی 235

شال (کویته): کمپ اعتراضی و اعتصاب غذای سازمان صدای مفقودین بلوچ (وی بی اِم پی) برای شهدا و آزادی مفقودین اجباری بلوچ در ۴ هزار و هفتصد و سی و هشتمین روزش در شال، شهر مرکزی بلوچستان اشغالی برپا بوده است.


در این روز نواز احمد بلوچ عضو کمیته مرکزی حزب ملی مردمی، شکور بلوچ، فعال سازمان دانشجویان بلوچ (بی اس او) و کبیر بلوچ به این کمپ اعتراضی آمده و ابراز همبستگی کردند.


ماما قدیر بلوچ در گفت و گو با هیئت ها گفت که بازی خونین در بلوچستان تا به کی...؟


وی گفت که به نظر پاکستان هر کسی که حرف حق بزند شایسته گردن زدن است و علاوه بر این کسانی که برای آزادی مفقودین اجباری بلوچ در حال مبارزه هستند نیز تحت فشار رژیم پاکستان قرار دارند و از طرف سازمان های اطلاعاتی آن مادام تهدید به مفقودی اجباری و قتل می شوند.


ماما گفت که بیانیه سخنگوی سازمان عفو بین الملل درمورد بلوچستان پیشرفت خوبی به حساب می آید اما تنها بیانیه دردی را دوا نمی کند، وضعیت حقوق بشر فعلی بلوچستان مداخله مستقیم سازمان های بین المللی را می طلبد.


وی در ادامه گفت که سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود با اشاره به نقش سازمان های اطلاعاتی پاکستان در قتل مفقودین اجباری بلوچ تا حدودی تلاش کرده است که حقیقت را آشکار کند اما چنان که باید پاکستان را بازخواست می کرد، نکرده است. پاکستان از شصت سال گذشته مشغول نسل کشی ملت بلوچ است و سازمان های بین المللی باوجود آگاه بودن از این وضعیت سکوت اختیار کرده اند، آنها باید پاکستان را بازخواست کرده و نقش خود را در توقف نسل کشی ملت بلوچ ایفا کنند.


ماما قدیر بلوچ گفت کسانی که در سلول های شکنجه ارتش پاکستان به سر می برند نه تروریست هستند و نه مجرم بلکه آنان کسانی هستند که در طول یک جنگ بین استعمارگر و مستعمران دستگیر شده اند و جوامع بین الملل باید به پاکستان فشار وارد کنند تا دستاز قتل غیر قانونی این زندانیان جنگی برداشته و با آنها طبق قوانین بین المللی رفتار کند.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: ماما قدیر بلوچ