زرمبش | زرمبش

۴ هزار و هفتصد و سی و پنجمین روز کمپ اعتراضی وی بی ام پی

۴ هزار و هفتصد و سی و پنجمین روز کمپ اعتراضی وی بی ام پی

AUG

20
20 / 08 / 2022 وی بی ایم پی 247

شال (کویته): کمپ اعتراضی و اعتصاب غذای سازمان صدای مفقودین بلوچ (وی بی ام پی) برای شهدا و آزادی مفقودین اجباری بلوچ در ۴ هزار و هفتصد و سی و پنجمین روزش در شال، شهر مرکزی بلوچستان اشغالی برپا بوده است.


در این روز افراد زیادی از جمله عبدالصمد رند دبیر کل ایالتی حزب ملی (نشنل پارتی)، سعدالله دهوار دبیر رسانه ای ایالتی، عبدالله دبیر مالی این حزب به کمپ اعتراضی وی بی ام پی آمده و ابراز همبستگی کردند.


ماما قدیر بلوچ، نایب رئیس سازمان وی بی ام پی در گفت و گو با هیئت ها گفت که رژیم ظالم هیچ گونه عدالتی در حق ملت بلوچ برقرار نمی‌کند، دادگاه‌ها و کمیسیون‌ هایی که توسط رژیم ایجاد شده اند هرگز عدالت را برای بلوچ ها تامین نمی کنند.


وی گفت که بیابان های بلوچستان به خون فرزندان این سرزمین آغشته شده است، روزها برای مردم تحت سلطه قابل تغییر است، به مبارزه روی آورید تا بتوانید سرنوشت خود را تغییر دهید.


وی با بیان اینکه ماه اوت (آگوست) برای بلوچ ها ماه سیاه محسوب می شود، گفت که در ماه اوت امسال نیز مانند سال های گذشته بسیاری از بلوچ ها به اجبار مفقود، به صورت غیرقانونی به قتل رسیده و اجساد آنها دور انداخه شده است.


وی افزود که بلوچستان در بازی خونین امپریالیست های جهان و قدرت های استعمارگر خون آلود شده است و رژیم اشغالگر در حال تشدید زنجیره نسل کشی بلوچ ها و مفقود کردن اجباری آنان است تا به آسانی بتواند سلطه خود بر سرزمین و منابع طبیعی ملت بلوچ را همچنان حفظ کند.


ماما گفت که لشکرکشی های به اصطلاح عملیات نظامی ارتش پاکستان در مناطق مختلف بلوچستان تا به امروز ادامه دارد، خانه های مردم در حال تخریب است و روز گذشته چهار بلوچ به شمول دانش آموزان کم سن از مناطق مختلف بلوچستان از جمله شال به اجبار مفقود شده اند.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: ماما قدیر بلوچ