زرمبش | زرمبش

برای موفقیت مبارزه ملی بلوچ حمایت مردم عادی ضروری است - ماما قدیر بلوچ

برای موفقیت مبارزه ملی بلوچ حمایت مردم عادی ضروری است - ماما قدیر بلوچ

AUG

10
10 / 08 / 2022 وی بی ایم پی 146

شال: کمپ اعتراضی و اعتصاب غذای سازمان صدای مفقودین بلوچ (وی بی ام پی) برای شهدا و آزادی مفقودین اجباری در ۴ هزار و هفتصد و بیست و پنجمین روزش در شال، شهر مرکزی بلوچستان اشغالی برپا بوده است.


در این روز جمع زیادی از فعالین سیاسی و اجتماعی از جمله شکیل احمد، سعیده و شاه میر به این کمپ اعتراضی آمده و ابراز همبستگی کردند.


ماما قدیر بلوچ، نایب رئیس وی بی ام پی در گفت و گو با هیئت ها گفت که پس از دیدن خانواده های مفقودین اجباری و ظلم هایی که بر ملت بلوچ تحمیل می شوند کسان دیگری به غیر از افراد سنگدل بعید است بتوانند جلوی اشک های خود را بگیرند.


وی گفت که ملت بلوچ در حال سپری کردن یک زمان سخت است و افرادی از این زمان سخت سوء استفاده کرده و مشغول معامله بازی هستند، مردم بلوچ به غیر از تحمل این زمان سخت دیگر چاره ای ندارند و ملت تحت استعمار فقط می تواند تحمل کند، از دست آن دیگر کاری بر نمی آید.


ماما گفت که ما در حال مبارزه مسالمت آمیز و آگاه کردن جهان از ظلم هایی که بر ملت بلوچ تحمیل می شوند، هستیم و مبارزه فرزندان بلوچ صدای مسئله بلوچستان را به گوش جوامع بین الملل رسانده است. وی افزود که مبارزه مسالمت آمیز در هر حال موفق خواهد بود و برای موفقیت مبارزه ملی بلوچ حمایت مردم عادی ضروری است و آگاه کردن مردم وظیفه احزاب سیاسی است اما احزاب سیاسی به دنبال خواسته شخصی خود و مادران بلوچ در حال دعا برای آزادی فرزندان به اجبار مفقود شده خود هستند.


ماما قدیر در پایان با ستایش برخی از نویسندگان گفت که برخی از نویسندگان در چند سال گذشته با پاسخ دندان شکن به تبلیغات منفی رژیم درمورد مبارزه مسالمت آمیز بلوچ، وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: ماما قدیر بلوچ