زرمبش | زرمبش

ملت های تحت ستم تنها با مقاومت می توانند به شب های تاریک ظلم روشنایی ببخشند - ماما قدیر بلوچ

ملت های تحت ستم تنها با مقاومت می توانند به شب های تاریک ظلم روشنایی ببخشند - ماما قدیر بلوچ

OCT

30
30 / 10 / 2022 وی بی ایم پی 121

شال (کویته): کمپ اعتراضی و اعتصاب غذای سازمان صدای مفقودین بلوچ (وی بی اِم پی) برای شهدا و آزادی مفقودین اجباری بلوچ در ۴ هزار و هشتصد و پنجمین روزش در شال، شهر مرکزی بلوچستان اشغالی برپا بوده است.


در این روز (شنبه،۰۷ آبان/عقرب) جمعی از فعالان سازمان دانشجویان بلوچ (بی اِس او) به این کمپ اعتراضی آمده و ابراز همبستگی کردند.


ماما قدیر بلوچ، نایب رئیس سازمان وی بی ام پی در گفت و گو هایش با هیئت ها گفت زمانی که ظلم ستمگر از مرزهای خود عبور می کند، ملت مظلوم نیز مقاومت خود را تشدید می کند و ملت های تحت ستم تنها با مقاومت می توانند به شب های تاریک ظلم روشنایی ببخشند.


وی گفت که در بلوچستان همه ارگان ها و نهادهای رژیم در نسل کشی ملت بلوچ و مفقود کردن اجباری افراد دست دارند، نمایندگان به اصطلاح مجلس تمام جنایات رژیم را به طور قانونی توجیه می کنند. از طرف آنها به ماموران نظامی اجازه داده شده تا افراد را به اجبار مفقود کرده و سالیان سال آنها را به اسارت اجباری در بیاورند، آنها را به قتل برسانند یا در مواردی نیز با شکنجه آنان را وادار به قبول جرم ناکرده کرده و جنایتکار نشان دهند.


وی در ادامه گفت که سازمان های حقوق بشری بین الملل با برگزاری جلسات مجلل درمورد نقض حقوق بشر در جهان، تنها دارند ما را گمراه می کنند. جامعه بین الملل برای منافع خود در نسل کشی ملت های تحت ستم با رژیم های سلطه گر همدست هستند. سازمان ما که قادر به برداشتن گام های عملی بر علیه این جنایات نیست بارها به آنها یاد آوری می کند که بلوچستان را منطقه جنگ زده اعلام کرده نقش خود را در توقف جنایات رژیم ایفا کنند.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: ماما قدیر بلوچ