زرمبش | زرمبش

ارتش پاکستان اهالی منطقه تنک در مشکی را روزانه شکنجه می کند

ارتش پاکستان اهالی منطقه تنک در مشکی را روزانه شکنجه می کند

FEB

20
20 / 02 / 2023 بلوچستان شرقی 142

آواران: ارتش پاکستان مردم منطقه تنک از توابع مشکی در شهرستان آواران را روزانه پایگاه های خود احضار کرده و شکنجه می کند.


طبق منابع، ارتش اشغالگر چندین روز است که مردم روستاهای مختلف در تنک را به پایگاه خود احضار کرده و آنها را شکنجه می کند و در نتیجه شکنجه ده ها نفر زخمی شده اند که هویت هجده تن از آنان برای رادیو زرمبش احراز گشته است. هویت افراد مذکور کمبر فرزند بازید، عطا فرزند بازید، رشید فرزند نورمحمد، شهباز فرزند رشید، کریم بخش فرزند جما، شعیب فرزند پیرک، ایوب فرزند لال محمد، غلام قادر فرزند شهداد، نظیر فرزند وشی، نصیر فرزند هان محمد، مبارک فرزند نصیر، هاسل فرزند یارمحمد، محمدحسن فرزند علی، مینگل فرزند محمود، منظور فرزند مقصود، برکت فرزند نورمحمد، لال جان فرزند بجار و ستار فرزند اتاد عنوان شده است. یکی از اهالی منطقه با ارسال تصاویر افراد شکنجه شده به رادیو زرمبش گفته است که در بین زخمی ها از کودکان ده ساله تا پیرمردان شصت ساله حضور دارند.


در همین حال ارتش اشغالگر در تاریخ شانزدهم فوریه دو برادر با هویت بهار فرزند گل محمد و ناصر فرزند گل محمد را پس از دستگیری از روستای شردوهی به اجبار مفقود کرده است که تاکنون هیچ گونه اطلاعی در خصوص آنان در دست نیست. طبق منابع ارتش اشغالگر به مردم منطقه اخطار داده است که روزانه خود را به پایگاه نظامی معرفی کنند و در غیر این صورت با شکنجه مواجه می شوند.


#BalochistanCrisis


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر