زرمبش | زرمبش

در حمله افراد مسلح در کیچ دو چریک ارتش پاکستان به هلاکت رسیدند

در حمله افراد مسلح در کیچ دو چریک ارتش پاکستان به هلاکت رسیدند

DEC

06
06 / 12 / 2022 بلوچستان شرقی 279

کیچ: در یک حمله افراد مسلح دو سرمچار تسلیم شده و چریک ارتش پاکستان و سازمان های اطلاعاتی وابسته به آن به هلاکت رسیده اند.


طبق منابع این دو فرد توسط افراد موتورسیکلت سوار در ورزشگاه روستای گیاب واقع در بخش مند در شهرستان کیچ مورد هدف قرار گرفته و به هلاکت رسیده اند.


این دو فرد در گذشته سرمچار (مبارز آزادی خواه بلوچ) بوده و پس از آن تسلیم ارتش پاکستان شده و برای آن کار می کرده اند.


تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر