زرمبش | زرمبش

حمله افراد مسلح به ارتش پاکستان در مند

حمله افراد مسلح به ارتش پاکستان در مند

FEB

11
11 / 02 / 2023 بلوچستان شرقی 82

کیچ: افراد مسلح یک برجک ارتش پاکستان در بخش مند واقع در شهرستان کیچ را مورد هدف قرار داده اند.


حمله مذکور افراد مسلح ساعت ۱۶:۰۰ امروز (شنبه) بر یک برجک ارتش اشغالگر واقع در کوهی موسوم به همزئیگ از توابع کاسگانی کور (رودخانه) صورت گرفته است. طبق منابع، در این حمله افراد مسلح از راکت و دیگر سلاح های سنگین و خودکار استفاده کرده اند.


گمان می رود که در حمله مذکور نیروهای اشغالگر متحمل خسارات جانی شده اند.


تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.


منبع: گزارشگر | عکس: بایگانی