زرمبش | زرمبش

یک حمله پهپادی دیگر ارتش پاکستان به اردوگاه چریکی سرمچاران بلوچ

یک حمله پهپادی دیگر ارتش پاکستان به اردوگاه چریکی سرمچاران بلوچ

NOV

30
30 / 11 / 2022 تجاوز نظامی 42

کیچ: ارتش اشغالگر پاکستان روز گذشته بر یک اردوگاه چریکی مبارزان آزادی خواه بلوچ واقع در منطقه کولواه در شهرستان کیچ یک حمله پهپادی انجام داده است.


بر اساس گزارشات، ارتش پاکستان حدود ساعت ده صبح روز گذشته پس از یک حمله پهپادی به یک اردوگاه چریکی سرمچاران بلوچ واقع در منطقه کولواه، در آنجا یک عملیات گسترده آغاز کرده و در نتیجه آن چند سرمچار بلوچ به شهادت رسیده اند.


عملیات مذکور ارتش اشغالگر تاکنون از طرف سازمان های آزادی خواه بلوچ تائید نشده است اما طبق منابع آزاد این یورش ارتش اشغالگر صورت گرفته و تلفاتی نیز در پی داشته است.


ارتش اشغالگر در بیانیه ای مدعی شده است که در یورش نظامی مذکور ده سرمچار بلوچ را به شهادت رسانده است.


کاربرهای نزدیک به سازمان های اطلاعاتی پاکستان در شبکه های اجتماعی نیز چندین تصویر منتشر کرده و مدعی شده اند که این تصاویر متعلق به سرمچاران بلوچ هستند و در عملیات نظامی کولواه به شهادت رسیده اند اما این موضوع تاکنون از طرف سازمان های آزادی خواه مسلح بلوچ تائید نشده است.


لازم به ذکر است که در یک هفته گذشته این دومین حمله پهپادی ارتش اشغالگر بر سرمچاران بلوچ است، قبل از این ارتش اشغالگر در تاریخ بیست و ششم نوامبر با یک حمله پهپادی به یک اردوگاه چریکی سازمان ارتش آزادی بخش بلوچ (بی اِل اِی) در کوه های شهرستان کوهلو در بلوچستان اشغالی یک یورش نظامی گسترده انجام داده بود که در نتیجه آن هشت سرمچار بی ال ای و دو بلوچ عادی به شهادت رسیده بودند.


در طی یورش نظامی مذکور ارتش اشغالگر خانه های مردم را نیز به آتش کشیده بود.


منبع: گزارشگر ستادی | عکس: شبکه های اجتماعی