زرمبش | زرمبش

در حمله یک فرد مسلح به تبعه های چینی در کراچی یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند

در حمله یک فرد مسلح به تبعه های چینی در کراچی یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند

SEP

28
28 / 09 / 2022 پاکستان 109

کراچی: در حمله یک فرد مسلح به تبعه های چینی در کراچی، شهر مرکزی سند یک نفر از آنها کشته و دو نفر زخمی شدند.


بر اساس گزارشات، یک فرد مسلح در یک کلینیک درمانی واقع در منطقه صدر در کراچی به تبعه های چینی حمله کرده که در نتیجه آن یک نفر از آنها کشته و دو نفر دیگر زخمی شده اند.


به گفته پلیس پاکستان، فرد مسلح به بهانه انجام آزمایش وارد کلینیک شده و تبعه های چینی را مورد هدف قرار داده است.


به گفته پلیس افرادی که مورد هدف قرار گرفته اند دارای دو ملیت چین و پاکستان هستند.


تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر