زرمبش | زرمبش

نیروهای پاکستانی یک جوان دیگر را پس از دستگیری از خاران به اجبار مفقود کردند

نیروهای پاکستانی یک جوان دیگر را پس از دستگیری از خاران به اجبار مفقود کردند

OCT

30
30 / 10 / 2022 مفقودی اجباری 76

خاران: نیروهای نظامی پاکستان یک جوان دیگر به نام عجاب یلانزهی را پس از دستگیری از خاران به اجبار مفقود کردند.


بر اساس گزارشات، نیروهای پاکستانی در تاریخ بیست و سوم اکتبر علاوه بر شفقت، جابر و نجیب، یک جوان دیگر با هویت عجاب یلانزهی را نیز به اجبار مفقود کرده اند که خبر وی امروز، پس از گذشت چهار روز منتشر شده است.


لازم به ذکر است که نیروهای پاکستان در طی یک هفته اخیر شش جوان بلوچ را پس از دستگیری از خاران به اجبار مفقود کرده اند.


از این افراد دو نفر آزاد شده اند و چهار نفر دیگر از جمله پرویز بادینی، یوسف بادینی، شفقت یلانزهی و عجاب یلانزهی تاکنون در اسارت اجباری آنها به سر می برند.


از این افراد شفقت یلانزهی توسط سازمان به اصطلاح مبارزه با تروریسم پلیس پاکستان (سیبتی دی) بر ملا عام آورده و عضو یک سازمان مسلح آزادی خواه موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ (بی اِل اِی) معرفی شده است.


این در حالی است که ادعای این سازمان توسط سازمان آزادی خواه مذکور و خانواده شفقت یلانزهی تکذیب شده است.


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر