زرمبش | زرمبش

حمله افراد مسلح به دفتر مرکزی پلیس پاکستان در کراچی

حمله افراد مسلح به دفتر مرکزی پلیس پاکستان در کراچی

FEB

17
17 / 02 / 2023 پاکستان 36

کراچی: افراد مسلح به دفتر مرکزی پلیس پاکستان در کراچی حمله کرده اند و این حمله تاکنون جریان دارد. طبق منابع افراد مسلح از اطراف مختلف به مقر فرماندهی مرکزی پلیس پاکستان واقع در بزرگراه فیصل در شهر کراچی حمله کرده اند، بر اساس گمانه زنی ها تعداد حمله آوران دست کم شش نفر است و در مقر پلیس نیز بیش از دویست مامور حضور دارند.


به گفته منابع، در زمان حمله افراد مسلح رئیس پلیس کراچی و چندین افسر پلیس دیگر در دفتر مذکور حضور داشته اند. باوجود گذشت یک و نیم ساعت از این حمله تاکنون از تلفات آن آماری گزارش نشده است.


منبع: گزارشگر | عکس: بایگانی