زرمبش | زرمبش

حمله افراد مسلح به نیروهای پاکستانی در پنجگور، هرنائی و گوادر

حمله افراد مسلح به نیروهای پاکستانی در پنجگور، هرنائی و گوادر

FEB

13
13 / 02 / 2023 بلوچستان شرقی 45

شال (کویته): افراد مسلح در سه حمله مختلف در شهرستان های پنجگور، هرنائی و گوادر نیروهای پاکستانی را مورد هدف قرار داده اند. در حمله پنجگور افراد مسلح در منطقه کهن از توابع گچک به برجک های محافظتی پایگاه ارتش پاکستان حمله کرده اند. در هرنائی افراد مسلح شب گذشته به یک برجک ارتش اشغالگر موسوم به برجک گچین حمله کرده اند.


طبق منابع این حمله شدید بوده است. در شهرستان گوادر نیز افراد مسلح نیروهای گارد ساحلی پاکستان را در یک حمله بمب گذاری شده در ساحل مل واقع در نواحی شهر جیمری (جیمڑی) مورد هدف قرار داده اند، طبق گزارشات اولیه در این حمله دو مامور زخمی شده اند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حملات مذکور را بر عهده نگرفته است. منبع: گزارشگر | عکس: بایگانی