زرمبش | زرمبش

تظاهرات مردم بلوچ در بلوچستان غربی؛ جمعه خونین تکرار شد

تظاهرات مردم بلوچ در بلوچستان غربی؛ جمعه خونین تکرار شد

OCT

28
28 / 10 / 2022 بلوچستان غربی 160

دزاپ(زاھدان): مردم بلوچستان غربی یک بار دیگر در شهر های دزاپ و شستون (سراوان) بر علیه جمعه خونین دست به تظاهرات زده اند و با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی رو به رو شدند.


بر اساس گزارشات، مردم دزاپ و شستون امروز پس از ادای نماز جمعه دست به تظاهرات مسالمت آمیز و راھپیمایی علیه جمعه خونین زدند و یک بار دیگر با شلیک گلوله و گاز اشک آور توسط نیروهای نظامی رو به رو شدند.


در نتیجه تیراندازی امروز ماموران انتظامی چندین نفر کشته و زخمی شده اند، تاکنون از آمار دقیق و ھویت این افراد اطلاعی در دست نیست.


نیروهای انتظامی در ھشتم مهر ماہ نیز در اقدامی دست به تیراندازی مستقیم به سمت معترضین مسالمت آمیز زدہ بود که در نتیجه آن نزدیک به صد نفر کشته و دہ ھا نفر دیگر زخمی شده بودند.


مردم بلوچ امروز در اعتراض به جنایت ھشتم مهر به خیابان ها آمده بودند که یک بار دیگر به رگبار بسته شدند.


طبق منابع غیر موثق تظاهرات در شهرهای دزاپ و شستون تاکنون ادامه دارد.


مولوی عبدالحمید، امام جمعه اھل سنت دزاپ قبل از برگزاری تظاھرات مسالمت آمیز امروز در بیانیه ای عنوان کردہ بودند که اعتراض مسالمت آمیز حق مسلم مردم است و مسئولان باید در این مورد از خود خویشتن داری نشان دھند.


منبع: گزارشگر ستادی | عکس: اینترنت