زرمبش | زرمبش

پاکستان همان جنایاتی را که در بنگلادش انجام داده را در بلوچستان مرتکب می شود - دکتر الله نظر بلوچ

پاکستان همان جنایاتی را که در بنگلادش انجام داده را در بلوچستان مرتکب می شود - دکتر الله نظر بلوچ

FEB

20
20 / 02 / 2023 بلوچستان شرقی 251

شال (کویته): دکتر الله نظر بلوچ، یکی از رهبران جنبش آزادی بلوچستان در رشته توئیتی گفته است که در جنایات بر علیه ملت بلوچ همه نهادهای پاکستان از جمله مجلس، قوه قضائیه و مجریه، رسانه ها و ارتش در یک صف هستند. بلوچ ها امیدی به برقراری عدالت از سوی رژیم پاکستان ندارند. وی گفته است که گروه های پارلمانی بلوچ احزابی ضد مولد و ضد انقلابی هستند زیرا این احزاب جنایات رژیم پاکستان را مشروعیت می بخشند و این کار آنها از روز اول به دور از گمان نبوده است.


ارگان های رژیم پاکستان همان جنایاتی را که در بنگلادش انجام داده بودند را دارند در بلوچستان مرتکب می شوند.


این رهبر بلوچ در ادامه نوشته است که ما هرگز برای عدالت التماس نمی کنیم اما جامعه بین المللی باید نقش خود را در حفاظت از ملت های تحت سلطه درک کند. سازمان های حقوق بشر و رسانه های بین المللی نیز باید نقش خود را ایفا کنند. منبع: توئیتر | عکس: بایگانی