زرمبش | زرمبش,مفقودین-اجباری

ارتش پاکستان ۳ نفر را پس از دستگیری از دیره بگتی و تربت، به اجبار مفقود کرد

ارتش پاکستان ۳ نفر را پس از دستگیری از دیره بگتی و تربت، به اجبار مفقود کرد

SEP

21

ارتش اشفالگر پاکستان و ماموران جوخه های مرگ محلی وابسته به این ارتش، ۳ نفر به شمول یک پدر و پسر را پس از دیره بگتی و تربت دستگیر و به اجبار مفقود کرد.


طبق گزارشگر، ارتش اشغالگر پاکستان پدر و پسری با هویت امام بخش بگتی و امام الدین بگتی را پس از دستگیری در منطقه سوئی از توابع شهرستان دیره بگتی به اجبار مفقود کرد.


به گفته منابع محلی، امام الدین هنگام دستگیری، توسط ماموران جوخه های مرگ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح شده بود.


سخنگوی حزب جمهوری خواه بلوچ تایید کرد که نیروهای اشغالگر پاکستانی، این پدر و پسر را پس از دستگیری به اجبار مفقود کرده اند.


او در پلتفرم ایکس ( توئیتر ) بیان کرده است که ارتش اشغالگر پاکستان ۲۶ نفر را در جریان وحشیگری نظامی خود در دیره بگتی که دو هفته است ادامه دارد، بازداشت و به اجبار مفقود کرده است.


همچنین بر اساس گزارشات دریافتی،  ماموران وابسته به سازمان های اطلاعاتی پاکستان، دانش آموزی به نام رزاق بلوچ فرزند خالد بلوچ را از ناحیه آسکانی بازار تربت ربوده و به اجبار مفقود کرده اند.


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر