زرمبش | زرمبش

پاکستان سرزمین ملت بلوچ را به کشتارگاه تبدیل کرده است - دکتر الله نظر بلوچ

پاکستان سرزمین ملت بلوچ را به کشتارگاه تبدیل کرده است - دکتر الله نظر بلوچ

OCT

28
28 / 10 / 2022 بلوچستان شرقی 130

شال (کویته): دکتر الله نظر بلوچ، یکی از رهبران آزادی خواه بلوچ و رئیس سازمان جبهه آزادی بخش بلوچستان (بی اِل اِف) در بیانیه ای گفته است که پاکستان با تجاوز، مفقود کردن اجباری افراد و تشدید جنایات در بلوچستان، سرزمین ملت بلوچ را به یک کشتارگاه تبدیل کرده است. جوانان بلوچ با سرعت در لشکرکشی های نظامی به اجبار مفقود می شوند و این زنجیره نسل کشی ملت بلوچ با کمک کشور توسعه طلبی مانند چین تسریع شده است.


وی گفت که پاکستان بیش از ۲۰ هزار مامور نظامی را در بلوچستان مستقر کرده است تا بلوچ ها را بکشند، آنها مشغول گسترش وحشت در سراسر بلوچستان هستند.


وی افزود که درهای سیستم آموزشی استعماری نیز به روی بلوچ ها بسته شده است. به دلیل شناسایی دانشجویان بلوچ و مفقود کردن اجباری آنها از موسسات آموزشی پنجاب، دانشجویان دچار بیماری روانی شده اند. سکوت مسئولان مدیریتی دانشکده و دانشگاه ها در مقابل این جنایات ثابت کرده است که همه نهادها از جمله جامعه مدنی، رسانه ها و قوه قضائیه پاکستان در جنایات علیه ملت بلوچ همسو هستند.


دکتر الله نظر بلوچ گفت که احزاب پارلمانی نیز به عنوان دستیار در نسل کشی ملت بلوچ و جنایات علیه آن فعالیت می کنند. پارلمان برای ملت بلوچ تبدیل به سمی کشنده شده است و سیاستمدارانی را که به نظام پاکستان اعتماد کرده و بخشی از آن شده اند را از وجود ملی خود دور کرده است. پاکستان با سوء استفاده از این موضوع نسل کشی و اشغال بلوچ ها را برای جامعه جهانی توجیه می کند. بنابراین برای ملت بلوچ راهی جز مقاومت وجود ندارد. برای این کار فرزندان بلوچ باید در همه جبهه های مقاومت حضور داشته باشند.


وی در ادامه گفت که در غیر این صورت ما نمی توانیم هویت ملی خود را حفظ کنیم. ملت دیگری با کمک چین در اینجا ساکن خواهد شد و ما در سرزمین خود تبدیل به یک اقلیت خواهیم شد.


وی گفت که در بلوچستان به طور روزانه اجساد مردم کشف می شود و در برخی مناطق از سلاح شیمیایی استفاده می شود. در بسیاری از نقاط نیز چاه ها مسموم شده و باعث مرگ و میر و بیماری شده است. به همین ترتیب حیوانات و حیات وحش نیز آسیب دیده اند. در بسیاری از مناطق از جمله دشت، مند، مشکی، جاه آهو و بولان ارتش پاکستان جنگل ها را به خاکستر تبدیل کرده است.


در دنیایی که تغییرات اقلیمی به موضوع مهمی تبدیل شده و سیاست های درخت کاری و احیای جنگل ها دنبال می شود، کشور غیرمسئولی مانند پاکستان با آتش زدن جنگل ها نقش آلوده کننده محیط زیست جهانی را بازی می کند.


وی گفت که از آزادی خواهان می خواهم از امکانات این دوره دیجیتالی و ماهواره ای برای تقویت جایگاه آزادی ملی بلوچ برای پایان دادن به تبلیغات سیاه دشمن استفاده کنند. چون هدف ما یکی است، باید صمیمانه از یکدیگر حمایت کنیم و متحد باشیم و به پاکستان پاسخ دهیم، پاکستان از خط مرز جنایات ارتش یزیدی نیز عبور کرده است.


ایشان در پایان گفتند که ما باید به زبان پاکستان به آن جواب بدهیم، ما به ملت بلوچ ایمان داریم و با کمک ملت آزادی سلب شده خود را پس خواهیم گرفت.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: بایگانی