زرمبش | زرمبش

امدادگران بی وای سی کراچی بین مردم سیل زده بولان وسایل امدادی تقسیم کردند

امدادگران بی وای سی کراچی بین مردم سیل زده بولان وسایل امدادی تقسیم کردند

AUG

29

بولان: امدادگران کمیته همبستگی بلوچ ها در کراچی (بی وای سی کراچی) در میان مردم روستای کهارا رستم زهی واقع در شهرستان بولان مواد غذایی، آب معدنی و وسایل مورد نیاز دیگر تقسیم کردند.


به علت کم بودن وسایل از میان ۶۲ خانوار موجود در روستای مذکور تنها به ۱۷ خانوار وسایل کمکی اهدا شد، بسته های کمکی دیگر فردا به روستا رسیده و در میان مردم تقسیم خواهد شد.


علاوه بر این، روستایی دیگری به نام کهارا موسی نیز با بیست خانوار جمعیت در آن منطقه است که سیل خسارات شدیدی به آن وارد و تمامی خانه ها را تخریب کرده است.


این دو روستا بر اثر بارش های شدید و سیلاب در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و مردمان آسیب دیده در آنجا به صورت جدی به کمک و دارو نیاز دارند.


منبع: گزارشگر | عکس: گزارشگر