زرمبش | زرمبش

ارتش پاکستان در کوهلو روستاها را به آتش کشیده و ده ها نفر را به اجبار مفقود کرده است - بی ان ام

ارتش پاکستان در کوهلو روستاها را به آتش کشیده و ده ها نفر را به اجبار مفقود کرده است - بی ان ام

NOV

29
29 / 11 / 2022 بی این ایم 54

شال (کویته): سخنگوی حزب جنبش ملی بلوچ (بی اِن اِم) در بیانیه ای گفته است که ارتش پاکستان از هفته گذشته در منطقه کوهلو بلوچستان مشغول لشکرکشی است. حملات خودسرانه هوایی و زمینی ارتش پاکستان منجر به تلفات زیادی شده است.


وی گفت که به دلیل عدم دسترسی به منطقه مذکور اطلاع دقیقی از وضعیت آنجا در دست نیست اما رسانه های محلی تایید کرده اند که در تاریخ بیست و ششم نوامبر روستایی در منطقه سیاه کوه واقع در شهرستان کوهلو به آتش کشیده شده است و همین طور در طی این لشکرکشی افراد زیادی از جمله زنان و کودکان پس از دستگیری به اجبار مفقود شده اند.


ارتش پاکستان در بیانیه ای مدعی شده است که در طی این لشکرکشی ۹ نفر را کشته و سه نفر دیگر که هویتشان فاش نشده را بازداشت کرده است.


سخنگوی بی ان ام در ادامه گفت که پس از به آتش کشیده شدن خانه ها، ده ها خانواده در سرزمین مادری خویش بی خانمان و در هوای سرد آواره شده اند که این نقض فاحش حقوق بشر است. سازمان های حقوق بشر باید به نقض حقوق بشر در بلوچستان توجه کنند، در اینجا یک تراژدی انسانی صورت گرفته است.


وی گفت که اکثریت جمعیت بلوچستان در مناطق روستایی زندگی می کنند که ارتش پاکستان با اقدامات وحشیانه مستمر خود مردم را مجبور به مهاجرت در داخل و خارج از کشور کرده است، به همین دلیل میلیون ها نفر از بدترین نوع بحران اقتصادی و اجتماعی و بیماری های روانی رنج می برند. این افراد نیاز به کمک های فوری بشر دوستانه دارند.


منبع: بی ان ام | عکس: بایگانی