زرمبش | زرمبش

مفقودی اجباری ماهل بلوچ ادامه زنجیره مجازات دسته جمعی است - بی ان ام

مفقودی اجباری ماهل بلوچ ادامه زنجیره مجازات دسته جمعی است - بی ان ام

FEB

18
18 / 02 / 2023 بی این ایم 34

شال (کویته): سخنگوی مرکزی جنبش ملی بلوچ (بی اِن اِم) در بیانیه ای مفقودی اجباری ماهل بلوچ از شال توسط ارتش پاکستان را ادامه مجازات دسته جمعی خوانده و گفته است که شدت ظلم و ستم ارتش پاکستان روز به روز در حال افزایش است. شب گذشته ارتش پاکستان یک زن بلوچ به نام ماهل بلوچ که عروس واجه محمد حسین، یکی از رهبران بی ان ام و بی بی گل، رئیس شورای حقوق بشر بلوچستان (اِچ آر سی بی) و بیوه شهید ندیم بیبگر بلوچ است را از خانه اش به همراه مادر شوهر و بچه هایش به اجبار مفقود کرده است که بچه و مادر شوهر پس از شکنجه شدید امروز صبح رها شده اند اما ماهل بلوچ تاکنون در اسارت اجباری ارتش پاکستان می باشد. نیروهای پاکستانی در تاریخ سوم فوریه یک زن بلوچ دیگر به نام رشیده و همسرش رحیم زهری، مادر شوهرش و فرزندانشان را از شال به اجبار مفقود کردند. چند روز بعد مادر شوهر، فرزندان و رشیده آزاد شدند اما رحیم زهری همچنان در زندان‌های مخفی ارتش پاکستان از شکنجه رنج می‌برد. سخنگوی بی ان ام در ادامه گفت که خشونت ارتش پاکستان در بلوچستان روز به روز در حال افزایش است. حالا حتی کودکان و زنان بی گناه نیز از خشونت ارتش پاکستان در امان نیستند. مجازات دسته جمعی بر کل بلوچستان تحمیل شده است. ماهل بلوچ از یک خانواده سیاسی است. شوهرش رزمنده بود و در مبارزه به شهادت رسید. پدر شوهرش واجه محمد حسین تمام زندگی خود را وقف جنبش آزادی کرد و در همین حین جان باخت. ماهل بلوچ عروس بی بی گل بلوچ، یکی رهبران مشهور حقوق بشری است. امروز آنها به شمول کودکان در معرض مجازات دسته جمعی قرار گرفته اند. شوهر ماهل بلوچ و برادرش نیز رزمنده بودند و هر دو در مبارزات به شهادت رسیده اند. بعد از فوت پدرشوهرش، به جز زنان مردی در خانه نیست و در حال حاضر خانه شان در محاصره ارتش پاکستان است. وی گفت که پاکستان فکر می کند ملت بلوچ با مجازات دسته جمعی تسلیم می شود اما در اشتباست. تمام تاریخ ملت بلوچ و به ویژه مبارزات و فداکاری های بیست سال اخیر برای اثبات این که ملت بلوچ در برابر هیچ ظالمی سر تعظیم فرود نخواهد آورد، کافیست.


سخنگوی جنبش ملی بلوچ گفت که ما از سازمان های بین المللی حقوق بشر می خواهیم که به بحران انسانی جاری در بلوچستان توجه کنند و به ملت بلوچ اطمینان دهند که وجود آنها برای همه است.


منبع: بی ان ام | عکس: بایگانی