زرمبش | زرمبش

در حمله سرمچاران بی ال اف سه مامور ارتش پاکستان به هلاکت رسیدند

در حمله سرمچاران بی ال اف سه مامور ارتش پاکستان به هلاکت رسیدند

DEC

06
06 / 12 / 2022 بی ال اف 61

کیچ: مسئولیت انفجار بر ماموران ارتش پاکستان در منطقه سامی را جبهه آزادی بخش بلوچستان (بی اِل اِف) بر عهده گرفت.


سرگرد گهرام بلوچ، سخنگوی بی ال اف در بیانیه ای گفته است که سرمچاران ما صبح روز سه شنبه در منطقه گیشکور واقع در سمت غربی سامی در شهرستان کیچ با مین گذاری به مامورانی از ارتش پاکستان که مامور به محافظت از یک شرکت نظامی ارتش پاکستان موسوم به اف دبلیو او بودند، حمله کرده اند. شرکت اف دبلیو او تحت پروژه راهداری اقتصادی چین و پاکستان (سی پیک) در منطقه مذکور در حال ساخت جاده و پل می باشد.


طبق سرگرد این حمله زمانی صورت گرفته که سه مامور ارتش پاکستان در حال گشت زنی بودند، در نتیجه این حمله هر سه مامور در جا به هلاکت رسیده اند.


وی در پایان بیانیه خود عنوان کردند که حملات به ارتش پاکستان و پروژهای استثماری آن تا آزادی بلوچستان اشغالی ادامه خواهد داشت.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: بایگانی