زرمبش | زرمبش

مسئولیت حمله کیچ را بی ال اف بر عهده گرفت

مسئولیت حمله کیچ را بی ال اف بر عهده گرفت

FEB

18
18 / 02 / 2023 بی ال اف 111

کیچ: مسئولیت حمله به برجک ارتش پاکستان واقع در ازگندی کور را سازمان جبهه آزادی بخش بلوچستان (بی اِل اِف) بر عهده گرفت.


سرگرد گهرام بلوچ، سخنگوی بی ال اف در بیانیه ای با قبول مسئولیت حمله مذکور گفته است که سرمچاران ما امروز در یک حمله تک تیراندزی به یک برجک ارتش پاکستان واقع در ازگندی کور از توابع تمپ در شهرستان کیچ یک مامور را به هلاکت رسانده اند.


وی گفته است که حملات ما به نیروهای اشغالگر تا آزادی بلوچستان اشغالی ادامه خواهد داشت.


منبع: بی ال اف | عکس: زرمبش