زرمبش | زرمبش

در حمله سرمچاران بی ال اف به ارتش پاکستان در مند سه مامور به هلاکت رسیدند

در حمله سرمچاران بی ال اف به ارتش پاکستان در مند سه مامور به هلاکت رسیدند

FEB

12
12 / 02 / 2023 بی ال اف 126

کیچ: در حمله سرمچاران سازمان جبهه آزادی بخش بلوچستان (بی اِل اِف) به یک برجک ارتش پاکستان واقع در بخش مند شهرستان کیچ سه مامور ارتش اشغالگر به هلاکت رسیده اند.


سرگرد گهرام بلوچ، سخنگوی بی ال اف در بیانیه ای با قبول مسئولیت حمله مذکور گفته است که سرمچاران ما ساعت ۱۶:۰۰ روز گذشته (یازدهم فوریه) ابتدا با تفنگ تک تیرانداز به یک برجک ارتش پاکستان واقع در منطقه همزئی از توابع کاسگانی کور در مند حمله کرده و یک مامور را به هلاکت رسانده اند و سپس با راکت و دیگر سلاح های سنگین به برجک مذکور حمله کرده اند که در نتیجه آن دو مامور دیگر به هلاکت رسیده و چندین مامور زخمی شده اند.


سرگرد در پایان بیانیه اش عنوان کرده که حملات ما به ارتش پاکستان تا آزادی بلوچستان اشغالی ادامه خواهد داشت.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: زرمبش