زرمبش | زرمبش,بی-ال-اف,بی-ال-اف-

بی ال اف مسئول کشتن رشید آدم و اشرف گاجیان را بر عهده گرفت

بی ال اف مسئول کشتن رشید آدم و اشرف گاجیان را بر عهده گرفت

SEP

20
20 / 09 / 2023 بی ال اف  ,  بی ایل اے 30

تربت: سرگرد گهرام بلوچ سخنگوی جبهه آزادی‌بخش بلوچستان ( بی ال اف ) با انتشار بیانیه ای مسئولیت کشتن دو تن از عناصر وابسته به رژیم اشغالگر پاکستان را بر عهده گرفت.


وی گفت: سرمچاران بی ال اف، دوشنبه ۱۸ سپتامبر در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه  آپسر تربت، سیت عبدالرشید، فرزند آدم ساکن ناحیه بلور در کولواه، یکی از عوامل مهم ارتش اشغالگر و فروشنده مواد مخدر را به ضرب گلوله کشتند. وی در حمایت و تسهیل عملیات های متعدد ارتش اشغالگر پاکستان در تربت و کولواه نقش داشته است.


سرگرد گهرام بلوچ گفت: سیت عبدالرشید، خبرچین دولتی و فروشنده مواد مخدر، در حملات هواپیماهای بدون سرنشین به سرمچاران سازمان (سرگرد آسمی وفا و یارانش) و شهادت آنها در  مورخ ۱۲ مه نقش داشت. وی با حمایت و سیت شاکر، ، با قرار دادن دستگاه ردیاب در تجهیزات سازمان، به ارتش پاکستان برای ردیابی موقعیت آنها کمک کرد، شواهد این امر نزد سازمان محفوظ است و در صورت لزوم، این حقایق به آنها ارائه می شود. مردم و آنها مطلع خواهند شد.


وی افزود: سیت عبدالرشید، مخبر دولتی، از جنبش ملی بلوچ جاسوسی می کرد و به عنوان یک دشمن تسهیل کننده علیه منافع ملی بلوچ عمل می کرد تا از ارتش به منظور تجارت مواد مخدر خود کمک بگیرد.


سخنگوی بی ال اف ادامه داد: در ۱۳ سپتامبر، در یک عملیات دیگر مبتنی بر اطلاعات دریافتی، سرمچاران بی ال اف، اشرف فرزند گاجیان ساکن توبه سکهن که یکی از عناصر ارتش پاکستان بود را به منظور بازجویی دستگیر کردند. جنایتکار ملی اشرف پسر گاجیان اعتراف کرد که در نواحی گچک، سولیر و راغی با ارتش پاکستان در عملیات های نظامی این ارتش اشغالگر مشارکت داشته است. وی ضمن حضور در همان مکان ها در شناسایی مسیرهای سرمچاران سازمان و انسداد مسیرها نیز مشارکت داشته است.


وی گفت: جبهه آزادی‌بخش بلوچستان از ملت بلوچ می‌خواهد که از مشارکت در توطئه‌های عوامل دولتی در پوشش های انسان‌دوستانه که مردم بی‌گناه را به خاطر چند دلار هدف قرار می‌دهند تا جاه‌طلبی‌های باطنی خود را تقویت کنند، خودداری کنند. .


ما به تمامی مخبران دولتی و جوخه‌های مرگ هشدار می‌دهیم که آنها بخشی از توطئه‌ها علیه جنبش ملی بلوچ در جبهه دولتی هستند،  سازمان بی ال اف، اطلاعات و جزئیات کاملی را علیه آنها در اختیار دارد و بر اساس گزارش‌های دریافتی از فعالیت‌های آنها، علیه شان اقدام خواهد کرد.


وی گفت: جبهه آزادیبخش بلوچستان مسئولیت کشتن دو جنایتکار ملی ذکر شده را می پذیرد و به تمامی دستگاه های دولتی که علیه ملت، جامعه و جنبش آزادی بلوچ فعالیت می کنند هشدار می دهد که از جنایات خود دست بردارند. بی ال اف به پاسخگویی چنین عناصری برای حفظ منافع ملی ادامه خواهد داد و آنها به دلیل جنایات خود به شدت مجازات خواهند شد.


منبع: بی ال اف | عکس: زرمبش