زرمبش | زرمبش

مسئولیت حملات کیچ، پنجگور و هرنائی را جیهند بلوچ بر عهده گرفت

مسئولیت حملات کیچ، پنجگور و هرنائی را جیهند بلوچ بر عهده گرفت

FEB

14
14 / 02 / 2023 بی ایل اے 39

شال (کویته): جیهند بلوچ، سخنگوی سازمان ارتش آزادی بخش بلوچ (بی اِل اِی) در بیانیه ای مسئولیت دو حمله به نیروهای پاکستانی در پنجگور و هرنائی و منهدم کردن یک دکل مخابراتی در منطقه بلیده واقع در شهرستان کیچ را بر عهده گرفته است. طبق جیهند بلوچ، سرمچاران بی ال ای یکشنبه شب با استفاده از سلاح های خودکار و نارنجک انداز به یک برجک ارتش پاکستان واقع در هرنائی موسوم به برجک گچین حمله کرده اند که در نتیجه آن دو مامور در جا کشته و چندین مامور دیگر زخمی شده اند. وی گفته است که پس از حمله مذکور دشمن شکست خورده به شلیک خودسرانه راکت به اطراف مختلف پرداخته است اما سرمچاران با بکارگیری استراتژی های منظم خود توانسته اند به سلامت از آنجا خارج شوند. سخنگوی بی ال ای گفته است که سرمچاران ما در شب مذکور در حمله ای دیگر در منطقه کهن از توابع گچک در شهرستان پنجگور با نارنجک انداز به یک پایگاه ارتش پاکستان نیز حمله کرده اند که در نتیجه آن نیروهای دشمن متحمل خسارات جانی و مالی شده اند. وی گفته است که در حمله سوم سرمچاران بی ال ای روز گذشته یک دکل خط ثابت (پی تی سی اِل) واقع در نزدیکی کوه های بلیده واقع در شهرستان کیچ را با مواد منفجره منهدم کرده و ماشین آلات آن را به آتش کشیده اند. طبق جیهند بلوچ، دکل مذکور توسط دشمن برای ارتباطات مورد استفاده قرار می گرفته است. وی در پایان بیانیه اش عنوان کرده که حملات ما تا خروج کامل نیروهای اشغالگر ادامه خواهد داشت.


منبع: بیانیه مطبوعاتی | عکس: زرمبش