گوادر : گوادر ایکسپریس وے ءِ سر ءَ میدانی بے تاھیری | میدراھشون اکبررئیس ءِ تران

گوادر دیمی زر ایکسپریس وے ءِ سر ءَ دریاوردانی بے تاھیری 0| ڈاونلوڈ

شنگکاری :گچینی شنگکاری
بنگپ : گوادر ایکسپریس وے ءِ سر ءَ میدانی بے تاھیری
گپ ءُ تران : اکبر رئیس
شنگ رَمس: آدینگ ، 12 اکتوبر 2018
دراجی :‌00:09:42
وَزن :2.29 ایم بی