هیسم ء تارک اُمان ءِ نوکیں بادشاہ جوڑ بیتگ

اُمان ءِ بادشاہ سلتان کابوس ء سئید ءِ زیک آدینگ ءِ روچ ءَ دیگر ءِ وھد ءَ بیرانی پد آئی ءِ ناکو زتک « ھیسم ء تارک » اُمان ءِ نوکیں بادشاہ جوڑ بیتگ ۔